Dữ liệu Nhà khoa học

Mai Đăng Lưu
(130000.0050)

Thạc sĩ

8

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Mai Đăng Lưu
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  303.c1 chung cư Trường An, TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0916482824
  Email: maidangluu@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Lao động; Luật An sinh xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật Kinh tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Luật 2007
  Thạc sĩ Khoa Luật- Đại học Huế Luật 2012