Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-399-520-6

Nghiên cứu một số đặc tính âm học của biến tử bimorph hỗn hợp sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysics

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý miền trung năm 2023, 2023
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Viết Ơn (Chính), Lê Ngọc Minh, Võ Thị Thanh Kiều, Dụng Thị Hoài Trang, Trương Văn Chương, Võ Thanh Tùng

ISBN 978-604-974-077-0

Chế tạo màng composite dẫn điện trên nền tảng sợi nano bạc

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương

ISBN 978-604-974-077-0

HIỆU ỨNG CỨNG HÓA CỦA GỐM ÁP ĐIỆN KHÔNG CHÌ BaTiO3 ĐỒNG PHA TẠP CẶP ION Li+-Al3+

Kỷ yếu Hội nghi Vật lý Thừa Thiên Huế, 2018., 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương

ISBN 978-604-974-077-0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU GỐM ÁP ĐIỆN MỀM TRÊN CƠ SỞ PZT PHA TẠP PHỨC HỢP

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương (Chính)

ISBN 978-604-974-077-0

VỀ MỘT KẾT QUẢ GIẢI MÃ VẬT LIỆU GỐM ÁP ĐIỆN CỨNG

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương (Chính)

ISBN 978-604-974-077-0

VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP GIẢI MÃ VẬT LIỆU GỐM ÁP ĐIỆN MỀM

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương (Chính)

ISBN 978-604-974-077-0

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ THIÊU KẾT ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA HỆ GỐM KHÔNG CHÌ BaTiO3

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương

ISBN 978-604-974-077-0

TỔNG HỢP Ag CÓ CẤU TRÚC NANO SỬ DỤNG TINH BỘT LÀM CHẤT ỔN ĐỊNH KẾT HỢP VI SÓNG

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương (Chính)

ISBN 978-604-974-077-0

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lý của bột BaTiO3 chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt.

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương

ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ Sb ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA GỐM ÁP ĐIỆN MỀM TRÊN CƠ SỞ PZT PHA TẠP PHỨC HỢP.

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương (Chính)

ISBN 978-604-974-077-0

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BẠC DÂY NANO BẰNG PHƯƠNG PHÁP POLYOL KẾT HỢP THỦY NHIỆT.

Kỷ yếu Hội nghị Vật lý-Thừa Thiên Huế 2018, 2019
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương (Chính)