Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Thanh Tùng
(300000.0168)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

76

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Thanh Tùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  22/8 Hà Nội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543846227; 0905460606
  Email: vothanhtungdhkh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Chuyên ngành đào tạo:

  KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Nga (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2001 Đến : 01/04/2010 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD khoa Vật Lý
  Từ : 01/05/2010 Đến : 01/12/2012 Phó trưởng Phòng - Phòng Đào tạo Sau Đại học Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Phó trưởng phòng ĐT SĐH
  Từ : 01/01/2012 Đến : Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học khoa học Ban Giám hiệu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Vật lý học 2004
  Tiến sĩ Đại học Tổng hợp Quốc gia Belarus Vật lý học 2009