Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Văn Chương
(300000.0440)

Tiến sĩ

214

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Văn Chương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  3/212 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: truongvanchuong@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật Lý Chất Rắn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật liệu gốm điện tử. Vật liệu nanô. Siêu âm ứng dụng

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1978 Đến : 01/02/1983 Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
  Từ : 01/03/1983 Đến : 01/10/1983 Quân đội Đi Bộ đội
  Từ : 01/10/1983 Đến : Trưởng Khoa - Khoa Vật lý; Trưởng Khoa - Khoa Vật lý Bộ môn Vật lý - Chất rắn - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng dạy và NCKH
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội Vật lý học 1977
  Thạc sĩ Trường Đại học Tổng hợp Huế Vật lý học 1995
  Tiến sĩ Viện Khoa học Vật liệu Hà Nội Vật lý học 2002