Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-974-928-5

Cải cách giáo dục của Pháp tại Việt Nam và Hà Lan ở Indonesia thời thuộc địa: Những điểm tương đồng

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: Giáo dục Pháp Việt cuố thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XX, Huế 2021, 2022
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)

978-604-974-928-5

Chính sách giáo dục của Anh đối với người Malaya bản địa và Pháp đối với người Việt (cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX): Nghiên cứu đối sánh

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: Giáo dục Pháp Việt cuố thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XX, Huế 2021, 2022
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)

978-604-974-928-5

Cải cách giáo dục ở Việt Nam và Hàn Quốc vào nửa đầu thế kỉ XX

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: Giáo dục Pháp Việt cuố thế kỉ XIX đến giữa thế kỉ XX, Huế 2021, 2022
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)

2588-1213

The perfect performance of the democratic republic government in Athens (Greek) through reforms (6th century BC -5th century BC)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/6304/1424

978-604-337-363-9

Giáo dục tân học ở Xiêm dưới thời vua Chulalongkorn (1871-1910)

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế văn hóa – giáo dục lần thứ hai năm 2021 (ICCE 2021), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)

978-604-337-363-9

Cải cách giáo dục Phật giáo theo khuynh hướng tân học ở Thái Lan từ nửa sau thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX

Hội thảo khoa học quốc tế văn hóa – giáo dục lần thứ hai năm 2021 (ICCE 2021), 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)

1859-1612

Tiếp biến văn hóa Phật giáo trong đạo Cao Đài

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)

1859-1612

Tiếp biến văn hóa Phật giáo trong đạo Cao Đài

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)

0868-2739

Quá trình thế tục hoá giáo dục Philippines từ 1863 đến 1935

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2021
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính), Trần Thị Quế Châu (Chính)

0868-2739

Từ giáo dục truyền thống đến giáo dục hiện đại ở Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX: Nghiên cứu trường hợp Indonesia và Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)

2161-6248

Education in Southeast Asia From the Second Half of the 19th Century to the Early 20th Century (2018)

Journal of US-China Education Review B, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)
Liên kết: http://www.iosrjournals.org

Về nguyên nhân Tây Ban Nha tham chiến với Pháp tấn công vào Đà Nẵng (Việt Nam) năm 1858

Hội thảo khoa học Đà Nẵng chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858-1860) – Quá khứ và hiện tại, 2019
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương (Chính)