Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Văn Chương
(400000.0371)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

85

Bài báo

14

Sách - Giáo trình

14

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Văn Chương
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1961

 • Địa chỉ:

  317/2/10 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914289728
  Email: davanchuong@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2010

  Ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lịch sử thế giới

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lịch sử thế giới

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lịch sử thế giới

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )
  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/06/1985 Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế tập sự cán bộ tư liệu Khoa Lịch sử Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/07/1985 Đến : 01/07/1986 Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ tư liệu Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/07/1985 Đến : 01/07/1986 Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ tư liệu Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/08/1986 Đến : 01/04/1989 Đi bộ đội
  Từ : 01/05/1991 Đến : 01/01/2002 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/02/2002 Đến : 01/04/2011 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Lịch sử Thế giới; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Lịch sử Thế giới Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Lịch sử, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/05/2011 Đến : 01/09/2012 Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PGS,GVC, Khoa Lịch Sử
  Từ : 01/10/2012 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Lịch Sử; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Lịch sử Thế giới Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PGS.TS , GVC Khoa Lịch sử
  Từ : 01/10/2016 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Lịch sử Tổ Lịch sử Thế giới - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên cao cấp
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư pham Huế Sư phạm Lịch sử 1983
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lịch sử 2003