Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0866-7756

Vận dụng tin học trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp lớn ở thành phố Huế: những thuận lợi và khó khăn

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2020
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quốc Tú, Đào Nguyên Phi (Chính)

2588-1205

NĂNG LỰC CẦN THIẾT CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TOÁN: KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ CÁC GỢI Ý CHO VIỆT NAM

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2015
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Quốc Tú, Đào Nguyên Phi
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/TCKHDHH/article/view/2371

1859-1388

Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2010
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đào Nguyên Phi
Liên kết: https://www.camscanner.com/doc/show?doc_id=TbaXU70Nbb08Pe2tbeLHJJVf