Dữ liệu Nhà khoa học

Đào Nguyên Phi
(800000.0173)

Đại học

4

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đào Nguyên Phi
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Số 4/66- Kiệt 109- Minh Mạng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thuỷ Xuân , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: +84975266299
  Email: phidn@hce.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kế toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  (1) Kế toán quản trị; (2) Phân tích hoạt động kinh doanh (3) Phân tích báo cáo tài chính

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Kế toán, Kiểm toán, Phân tích

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (Bậc 3/6 - 2020)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Kinh tế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/02/2007 Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : Bộ môn Kiểm toán - Khoa Kế toán - Kiểm toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Giảng viên, Khoa Kế toán - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Kế toán doanh nghiệp 2004
  Đại học Học viện Tài chính Hà Nội Kế toán 2009