Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

New Approach to Mining Fuzzy Association Rule with Linguistic Threshold Based on Hedge Algebras

International Workshop on Semantic Technologies (IWOST2), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Anh Phương (Chính), Trần Đình Khang, Nguyễn Vĩnh Trung

Kết quả điều tra, đánh giá về phương pháp học tập và điều kiện hỗ trợ học tập của sinh viên, quan hệ của giảng viên và sinh viên trong quá trình dạy học ở một số trường đại học

Kỉ yếu hội thảo khoa học "Phương pháp đào tạo giáo viên THPT - thực trạng và̀ giải pháp đổi mới". Trường ĐHSP Huế, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Võ Trọng An, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Vĩnh Trung, Nguyễn Trà My

Kết quả điều tra, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên THPT, BT THPT, TCCN và công tác bồi dưỡng giáo viên THPT, BT THPT về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm

Kỉ yếu Hội thảo Giải pháp nâng cao chất lượng các khóa bồi dưỡng giáo viên THPT, BT THPT, TCCN. Trường ĐHSP Huế, 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Vĩnh Trung