Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Vĩnh Trung
(400000.0334)

Đại học

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Trung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0915389030
  Email: admin@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/2005 Đến : 01/11/2005 Chuyên viên xuất khẩu lao động Traenco
  Từ : 01/11/2005 Đến : 01/01/2006 Chuyên viên xuất khẩu lao động Sông Đà
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/07/2007 Lập trình viên Công ty Huetronic và TNHH Một thành viên
  Từ : 01/07/2007 Đến : 01/02/2010 Viện Nghiên cứu giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng tại Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/02/2011 Viện Nghiên cứu giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch chuyên viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/05/2011 Viện Nghiên cứu giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chuyên viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/06/2011 Đến : Trung tâm Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chuyên viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Công nghệ thông tin 0000
  Đại học Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế Tin học 2005