Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN:0866-7500

Legal harmonization in ASEAN countries for minimizing the conflict of laws in the intellectual property field

Tạp chí Pháp luật và Phát triển, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chính), Vũ Thị Hương (Chính)

ISSN 2525-2666

Chọn luật áp dụng đối với hợp đồng thương mại quốc tế: Nghiên cứu Bộ luật Dân sự 2015 và Bộ nguyên tắc La Hay

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2022
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chính), Vũ Thị Hương (Chính)

1859 - 2953

Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống trong quy định của Điều ước quốc tế, pháp luật Hoa Kỳ và Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2021
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chính)

ISSN 2525-2666

Bàn về biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống bài thuốc cổ truyền tại Việt Nam

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2020
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chính)

2525-2666

Hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ tri thức truyền thống - Kinh nghiệm từ Trung Quốc và Ấn Độ

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn, 2019
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Đỗ Thị Diện (Chính)