Dữ liệu Nhà khoa học

Đỗ Thị Diện
(130000.0068)

Thạc sĩ

41

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đỗ Thị Diện
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1988

 • Địa chỉ:

  Trường an, TP Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0932516238
  Email: diendt@hul.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật dân sự và tố tụng dân sự

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Sở Hữu Trí Tuệ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dân sự, Sở Hữu Trí Tuệ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : Khoa Luật Dân sự - TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Luật 2011
  Thạc sĩ 2015