Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1183

CONSOLIDATION CHARACTERISTICS OF A SILTY CLAY: CONCERNING THE EFFECT OF SOIL DISTURBANCE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2021
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Dương Phước Huy, Nguyễn Văn Thiện, Đỗ Quang Thiên, Trần Thị Phương An, Hoàng Thị Sinh Hương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ese/article/view/6083

ISBN

Research on the material compositions of Holocene clayey soils distributed in Quang Tri and Thua Thien Hue plain

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Sinh Hương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-tt/article/view/5788

2366-2557

Effects of earthquake on the secondary consolidation of saturated clay

Lecture Notes in Civil Engineering, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hiroshi Matsuda (Chính), Trần Thanh Nhàn (Chính), Hidemasa Sato, Hoàng Thị Sinh Hương
Liên kết: https://www.scopus.com/sourceid/21100889404

ISSN 2588–1175 | eISSN2615-9732

TIME TO THE END OF PRIMARY CONSOLIDATION (EOP) OF SOFT CLAYEY SOILS: CONCERNING THE EFFECT OF ATTERBERG'S LIMIT AND CYCLIC LOADING HISTORY

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2019
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hoàng Thị Sinh Hương, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Công Nhật, Trần Xuân Thạch
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/351548594_TIME_TO_THE_END_OF_PRIMARY_CONSOLIDATION_EOP_OF_SOFT_CLAYEY_SOILS_CONCERNING_THE_EFFECT_OF_ATTERBERG'S_LIMIT_AND_CYCLIC_LOADING_HISTORY

1859–1388

A liquefaction criterion for fine-grained sand constituting Nam O formation subjected to uni-directional and multi-directional cyclic shear

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật môi trường và địa chất, địa kỹ thuật
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hoàng Thị Sinh Hương, Hồ Trung Thành, Le Thi Cat Tuong, Tran Ngoc Tin
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/view/5071

ISBN: 978-604-67-1141-4

Effects of undrained cyclic shear and Atterberg's limits on the secondary consolidation of soft soils

The 4th International Conference on Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure (VietGeo2018),, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hiroshi Matsuda, Hoàng Thị Sinh Hương, Hidemasa Sato, Đỗ Quang Thiên, Duong Phuoc Huy, Nguyen Van Thien, Lai Phuoc Thanh Hoai, Vo Thanh Men, Tran Thi Anh Dai, Nhu Viet Ha
Liên kết: http://diakythuat.edu.vn/vietgeo-2018-1678.html

978-604-67-1141-4

Distribution and engineering properties of clayey soils of Phu Bai formation in Thua Thien Hue and Quang Tri

The 4th International Conference on Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure (VietGeo2018), 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Sinh Hương (Chính), Trần Thanh Nhàn, Trần Hữu Tuyên, Hồ Sỹ Thái, Massimo Sarti
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/create

Effects of multi-directional cyclic shear on the secondary consolidation of saturated clay

Eleventh U.S. Conference on Earthquake Engineering - 11NCEE, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thanh Nhàn (Chính), Hidemasa Sato, Hiroshi Matsuda, Hoàng Thị Sinh Hương, Đỗ Quang Thiên, Trần Ngọc Tin

ISSN

Khả năng hóa lỏng và độ lún sau hóa lỏng của đất cát hạt mịn hệ tầng Nam Ô vùng đồng bằng Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: ACI
Tác giả: La Dương Hải (Chính), Trần Thanh Nhàn, Hoàng Thị Sinh Hương