Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2666-0164

Equilibrium single and co-adsorption of nutrients from aqueous solution onto aluminium-modified biochar

Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, 2022
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương (Chính), Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Xuân Cường (Chính)
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666016422000032

KINETICS OF NO3- ADSORPTION ONTO BIOCHAR FROM MIMOSA PIGRA L.

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: KH Trái đất và Môi trường, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương (Chính), Nguyễn Thị Phượng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ese/article/view/6439

Combined biochar vertical flow and free-water surface constructed wetland system for dormitory sewage treatment and reuse

Science of the Total Environment, 2020
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Xuân Cường (Chính), Trần Thị Cúc Phương, Nguyễn Thị Phượng, Hoàng Văn Hoan, Soon Woong Chang, Đình Đức Nguyễn, WenShan Wuo, Ashok Kumar, Duong Duc La, Quang Vu Bach
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719364009

1859-4212

Tiềm lực chế tạo than sinh học từ vỏ trấu để cải tạo đất nông nghiệp ở Quảng Trị

Đặc san Khoa học và công nghệ Quảng Trị, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Cúc Phương (Chính), Nguyễn Thị Phượng

1859-4212

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải giàu Nitơ và Photpho bằng công nghệ AAO kết hợp lớp vật liệu đệm

Đặc san Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, 2018
Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Phượng (Chính), Trần Thị Cúc Phương (Chính)