Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến việc sử dụng đất trồng lúa ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hải (Chính), Nguyễn Thị Lan Hương, Đàm Thị Huyền Trang

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Hải, Trần Trọng Tấn

Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn một số phường của Thành phố Huế

Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Lan Hương, Đinh Văn Thóa