Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1932-6203

Estimation of the cardiovascular risk using world health organization/international society of hypertension risk prediction charts in Central Vietnam

PLoS ONE, 2020
Lĩnh vực: Khoa học về chăm sóc sức khoẻ và dịch vụ y tế
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Anh Hiến, Nguyễn Minh Tâm (Chính), Võ Tam, Huỳnh Văn Minh, Anselme Derese

20900384

Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension and Its Risk Factors in (Central) Vietnam

International Journal of Hypertension, 2018
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Hệ tim mạch
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hồ Anh Hiến (Chính), Nguyễn Minh Tâm, Võ Tam
Liên kết: https://www.hindawi.com/journals/ijhy/2018/6326984/

1859 2848

Tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ tim mạch tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Tim mạch học, 2018
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Hệ tim mạch
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hồ Anh Hiến (Chính), Nguyễn Minh Tâm

18591663

Yếu tố nguy cơ tim mạch và ước tính nguy cơ tim mạch tổng thể tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Hệ tim mạch
Danh mục: Khác
Tác giả: Hồ Anh Hiến (Chính), Nguyễn Minh Tâm

18593836

Đánh giá thực trạng nhân lực y tế tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Tạp chí Y Dược học, 2015
Lĩnh vực: Y TẾ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm (Chính), Hồ Anh Hiến