Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1310

Nữ công nhân cao su Đồng Nai trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

Tạp chí Lịch sử Quân sự, 2023
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)

978-604-84-6846-0

Từ nạn "giặc mùa" đến Đại hội đoàn kết các dân tộc ở huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam 1945-1975

Hội thảo khoa học Quốc gia "Quảng Nam: Lịch sử khai lập và tổ chức quản lý", 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)

1859 – 0136

Vai trò của cơ quan giám sát triều Nguyễn đối với hoạt động của các trường thi

Tạp chí Khoa học xã hội, 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)
Liên kết: https://vjol.info.vn/index.php/khxh/article/view/69362

Chính sách "an dân" của vua Minh Mạng

Văn hóa Huế, 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)

1013-4328

Chính sách "nuôi dưỡng sức dân" của vua Minh Mạng

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)
Liên kết: http://tapchikhxh.vass.gov.vn/khoa-hoc-xa-hoi-viet-nam-so-2-2022-n50371.html

Quá trình vận động và thành lập các chi bộ của huyện A lưới

Hội thảo: Đảng bộ Thừa Thiên Huế 90 năm xây dựng và trưởng thành, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đức Lập, Nguyễn Thị Thanh Huyền

Quá trình ra đời và lãnh đạo nhân dân tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp của các chi bộ trên địa bàn xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy

Hội thảo: Đảng bộ Thừa Thiên Huế 90 năm xây dựng và trưởng thành, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)

1859-2163

Tiến cử: Phương thức tuyển chọn quan lại tích cực dưới triều vua Minh Mạng

Huế xưa và nay, 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)

Một số phương thức tuyển chọn, quản lý và sử dụng quan lại của vua Minh Mạng

Hội thảo Kinh đô Huế thế kỷ XIX (10-6-2020), 2020
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)

Vua Minh Mạng với nạn "quan tham lại nhũng"

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2019
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4772/664

Giải pháp quản trị và phát huy năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ các nhà khoa học ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo "Giáo dục đại học – Chuẩn hóa và Hội nhập quốc tế”_VEC 2018. Do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng (Quốc hội) và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Mih tổ chức, 2018
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chính)