Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Phiên tòa giả định (Moot Court) – Mô hình đào tạo và rèn luyện kỹ năng toàn diện cho sinh viên luật trong bối cảnh hội nhập

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Phương pháp dạy Luật – Tập trung phát triển các kỹ năng cho sinh viên”, 2015
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)

Một số vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự của pháp nhân

Thông tin pháp lý, 2014
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Danh mục: Khác
Tác giả: Đồng Thị Huyền Nga (Chính)