Dữ liệu Nhà khoa học

Đồng Thị Huyền Nga

Thạc sĩ

14

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đồng Thị Huyền Nga
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1991

 • Địa chỉ:

  25/27 La Sơn Phu Tử, Tây Lộc, Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0949 339 734
  Email: ngadth@hul.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên ngành đào tạo:

  Luật kinh tế

  Chuyên môn giảng dạy:

  Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Luật Cạnh tranh, Luật Thương mại, Luật Kinh tế quốc tế

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)
  Tiếng Pháp (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Luật
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Đại học Luật TP HCM Luật Thương mại 2013
  Thạc sĩ Đại học Toulouse 1 Capitole, Pháp Luật Kinh tế quốc tế 2017