Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2354-0753

Giáo dục rác thải cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động trải nghiệm

Tạp chí Giáo dục, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Thanh Hoài, Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi
Liên kết: https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/

Lồng ghép giáo dục an toàn và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động học ở trường mầm non

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia “Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0”, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Tạ Thị Kim Nhung (Chính), Trương Thị Thanh Hoài (Chính)

ISSN 2354-0842

Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật của hải sản chế biến sẵn ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà năm 2018

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Thị Thanh Hoài
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=449

Khảo sát mức độ ô nhiễm vi sinh vật của cháo dinh dưỡng trên địa bàn thành phố Huế năm 2016

Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ năm 2016, NXB Thông tin và Truyền thông,, 2016
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Thanh Hoài (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Ngô Thị Tuyết Mai