Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-974-704-5

Chuyển thể từ văn học sang điện ảnh từ góc nhìn liên văn bản: trường hợp Nguyễn Nhật Ánh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - năm 2020, 2021
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

978-604-974-704-5

Giải mã sự khác biệt của các motif trong “Tấm Cám” (truyện cổ Việt Nam) và “Lọ Lem” (truyện cổ Grim) dưới góc nhìn văn hóa

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VIII - năm 2020, 2020
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

0119-8386

Annals of the Hồng Bàng Clan: From Ancient Legend to Modern Molecular Biology Evidence

Asia-Pacific Social Science Review, 2020
Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

978-604-68-5757-0

Liên văn bản trong truyện tranh Manga: Cuộc đối thoại bất tận giữa hình ảnh và từ ngữ

Hội thảo Quốc tế: Đông Á - Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn, 2019
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

978-604-965-090-1 (ISBN)

TRIẾT LÍ VỀ QUAN HỆ GIỮA CON NGƯỜI VỚI TỰ NHIÊN TRONG CA DAO NAM BỘ VÀ CA DAO BẮC TRUNG BỘ TỪ GÓC NHÌN SO SÁNH

Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế: Triết lí nhân sinh của người Nam bộ, 2018
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Phước

Thuyết cải biên (Transform) và Thuyết xuyên văn bản (Transtextuality) trong nghiên cứu hiện tượng chuyển thể văn học - điện ảnh

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc "Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới Giáo dục", 2017
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

1859- 1612

Giá trị giáo dục của truyện cổ Grimm và truyện cổ Andersen trong chương trình Tiếng Việt Tiểu học

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

Nâng cao năng lực Anh ngữ của giảng viên trẻ từ mô hình Mentoring

Kỉ yếu Hội thảo tập huấn kinh nghiệm về đào tạo sinh viên giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các trường Sư phạm, đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, tr.118-tr.125, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

ISBN: 9789794959121

Children Character's World in the Story “Give Me a Ticket to Childhood” by Nguyen Nhat Anh (Southeast Asian Writers Award 2010)

The 4th International Conference Language, Society, and Culture in Asian Contexts (LSCAC 2016), 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)
Liên kết: http://lscac2016.um.ac.id/proceeding/proceedingslscac216.pdf

ISBN: 978-604-80-2164-1

Chuyển thể kí hiệu biểu thị thời gian từ văn chương đến điện ảnh trong trường hợp "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh (dưới góc nhìn liên văn bản và liên kí hiệu)

Kỉ yếu hội thảo quốc gia: "Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa", NXB Thông tin và truyền thông, ISBN: 978-604-80-2164-1, 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)

Nước Nhật và quan hệ Việt - Nhật trong các tác phẩm của Phan Bội Châu

Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế "Quan hệ Việt - Nhật thời Cận thế (Thế kỉ XVI - XIX), 2016
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Phước (Chính)