Dữ liệu Nhà khoa học

Dương Đức Lợi
(400000.0264)

Tiến sĩ

11

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Dương Đức Lợi
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  2/62 Trần Nguyên Hãn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0795693275
  Email: duongducloi@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Động vật học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Động vật học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  1. Nghiên cứu thành phần loài và khu hệ lưỡng cư và bò sát 2. Sinh thái học lưỡng cư và bò sát 3. Đa dạng sinh học và bảo tồn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1998 Đến : 01/07/1999 Giáo viên hợp đồng tại cấp 3 An Lương Đông
  Từ : 01/09/1999 Đến : 01/12/2008 Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viêntrường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/05/2011 Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chuyên viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Sinh học 1998
  Thạc sĩ TrườngĐại học Khoa học- ĐHH Sinh học 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 2016