Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Xây dựng danh mục tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng tại phòng khám bác sĩ gia đình

Tạp chí Y Dược học, 2021
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Đức Toàn

PRIMARY CARE PHYSICIANS’ ATTITUDE TOWARD OLDER PEOPLE IN VIETNAM AND ASSOCIATED FACTORS

Tạp chí Nghiên cứu Y học, 2020
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Đức Toàn

TÍNH SẴN CÓ VÀ SẴN DỤNG CỦA CÁC DỊCH VỤ QUẢN LÝ BỆNH TIM MẠCH TẠI CÁC TRẠM Y TẾ THUỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Y Dược học, 2019
Lĩnh vực: Y học tổng hợp và nội khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Đức Toàn (Chính)