Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISBN 978-604-353-351-4

phương án thiết kế lan can cầu Bến Ngự: biểu tượng rồng triều Nguyễn

nhà xuất bản Thuận Hóa, 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Xuân

ISBN 978-604-353-351-4

phương án thiết kế lan can cầu Bến Ngự: phương án sen hồng - chữ vạn

nhà xuất bản Thuận Hóa, 2023
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chính)

978-604-337-590-9

Ảnh hưởng tư tưởng phật giáo và nho giáo đến bố cục tổng thể ngôi chùa Huế thời Nguyễn

Tập san Nghiên cứu văn hóa miền Trung 2022 - Chuyên đề di sản kiến trúc truyền thống, 2022
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chính)

2354-0842

Phân loại bố cục mặt bằng chùa Huế thời Nguyễn theo chữ tượng hình

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chính), Trần Thành Nhân, Nguyễn Phong Cảnh

2354-0842

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HÌNH THÁI KIẾN TRÚC CÔNG CỘNG PHỤC VỤ DU LỊCH TRỤC CẢNH QUAN BỜ SÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2022
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phong Cảnh (Chính), Nguyễn Thị Minh Xuân, Nguyễn Văn Thái

ISSN 2354-0842

Nghiên cứu khả năng tiếp cận của du khách đến các bến thuyền trên trục Lê Lợi sông Hương - thành phố Huế

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thành Nhân (Chính), Nguyễn Thị Minh Xuân
Liên kết: http://joshusc.hueuni.edu.vn/jos_articles.php?article_id=525

ISSN 0866 - 8617

KIẾN TRÚC CHÍNH ĐIỆN CHÙA HUẾ THỜI NGUYỄN

Tạp chí Kiến trúc, 2019
Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chính), Nguyễn Ngọc Tùng, Trần Thành Nhân
Liên kết: https://www.tapchikientruc.com.vn/tac-gia-tac-pham/kien-truc-chinh-dien-chua-hue-thoi-nguyen.html

Đặc điểm kiến trúc Pháp tại Huế

Tạp chí Huế xưa & nay, ISSN: 1859-2163,, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng (Chính), Nguyễn Thị Minh Xuân, Lê Ngọc Vân Anh