Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1473-2300

The Impact of Semen Oxidative Stress on Sperm Quality – First Results from Vietnam

Journal of International Medical Research, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đắc Nguyên, Lê Minh Tâm, Đặng Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Văn Trung , Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.1177/03000605231188655

2051-4190

Micronutrient supplements as antioxidants in improving sperm quality and reducing DNA fragmentation

Basic and Clinical Andrology, 2023
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đắc Nguyên (Chính), Lê Minh Tâm (Chính), Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: http://doi.org/10.1186/s12610-023-00197-9.

1859-3844

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến cặp vợ chồng vô sinh nguyên phát

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Thu, Trần Đức Thịnh, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.2.1224

1859-3844

Nghiên cứu đặc điểm u lạc nội mạc tử cung buồng trứng ở các trường hợp vô sinh

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng, Nguyễn Đắc Nguyên, Lê Minh Tâm

1859-3844

Nghiên cứu ảnh hưởng hội chứng chuyển hóa ở nam giới cặp vợ chồng vô sinh và kết quả thụ tinh nhân tạo

Tạp chí Phụ sản, 2022
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Thuận Mỹ, Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://doi.org/10.46755/vjog.2021.3.1252

2354 - 0613

Ảnh hưởng của hội chứng chuyển hoá lên đứt gãy DNA tinh trùng ở nam giới vô sinh

Tạp chí Y học cộng đồng, 2022
Lĩnh vực: Sinh học sinh sản, Y HỌC LÂM SÀNG, Sản khoa và phụ khoa, Sức khoẻ sinh sản
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Lê Đình Dương

1179-1411

A Cross-Sectional Study on Potential Ovarian Volume and Related Factors in Women with Polycystic Ovary Syndrome from Infertile Couples

International Journal of Women's Health, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Viết Nguyên Sa, Lê Minh Tâm (Chính), Nguyễn Đắc Nguyên, Trần Thị Như Quỳnh, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Cao Ngọc Thành
Liên kết: https://doi.org/10.2147/IJWH.S329082

0027-7622

Assessment of myocardial performance index in late-onset fetal growth restriction

Nagoya Journal of Medical Science, 2021
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Tomomi Kotani, Kenji Imai, Takafumi Ushida, Yoshinori Moriyama, Tomoko Kobayashi, Kaoru Niimi, Seiji Sumigama, Eiko Yamamoto, Võ Văn Đức, Lê Minh Tâm, Lê Lam Hương, Nguyễn Đắc Nguyên, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trương Quang Vinh, Cao Ngọc Thành, Fumitaka Kikkawa
Liên kết: https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/nagoya_j_med_sci/832/05_Nguyen.pdf