Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-4743

"Nhà quê" trong văn hóa Việt

Tạp chí Nhân Quyền Việt Nam, 2024
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh (Chính)

1859-4743

Văn hóa ứng xử "phần nổi" của bản sắc văn hóa

Tạp chí Nhân Quyền Việt Nam, 2023
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh (Chính)

A research on Ethical Values in the Novel "The Naked Zither" of Shan Sa

The 20 th Convention of the International Association for Ethical Literary Criticism, 2023
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh (Chính)

0494-6928

Tiểu thuyết "Thiếu nữ đánh cờ vây" của Sơn Táp dưới góc nhìn Phê bình luân lý học văn học

Tạp chí Nghiên cứu Văn học, 2022
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh (Chính)

1859-4743

Hình tượng cây tre và con cò trong tâm thức Việt

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh (Chính)

1859-4743

Truyện Kiều - Chữ tâm trong đời sống và văn hóa

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam, 2022
Lĩnh vực: Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh (Chính)

Cốt truyện cực hạn và nhân vật mờ hóa trong tiểu thuyết Nghệ sĩ hình thể của Don DeLillo

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thông báo khoa học ngữ văn 2014 - 2015, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh

Hình tượng người phụ nữ phương Đông trong tác phẩm của Pearl Buck từ lý thuyết "liên văn hóa"

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Thông báo khoa học ngữ văn 2014 - 2015, trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn Tp Hồ Chí Minh, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh, Hoàng Thị Xuân Vinh (Chính)

Bản sắc và chức năng nghệ thuật của không gian văn hóa Nuba (Sudan) trong tác phẩm tự truyện Nô lệ - câu chuyện có thật của đời tôi của Mender Nazer và Damien Lewis

Hội thảo khoa học Nghiên cứu văn học từ hướng tiếp cận văn hóa 2014, Viện Văn học Việt Nam, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh

Hiện tượng học - quy chế triết học của văn học hiện sinh và phương thế độc đáo mô tả đời sống nội tâm nhân vật

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Khoa học, 2015
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh, Nguyễn Tiến Dũng (Chính)

Yếu tố phân mảnh qua hình tượng người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật trong "Nghệ sĩ hình thể" của Don DeLillo

Tạp chí Khoa học và công nghệ (Chuyên san Khoa học xã hội và nhân văn) trường Đại học Khoa học Huế, 2014
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh