Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Hoàng Tuệ Anh
(300000.0273)

Tiến sĩ

28

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Hoàng Tuệ Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1987

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tueanh17@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Văn học nước ngoài

  Chuyên ngành đào tạo:

  Văn học nước ngoài

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn học nước ngoài

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngữ văn

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : Đến : 01/12/2018 Bộ môn Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/01/2019 Đến : Bộ môn Lý luận văn học và Văn học nước ngoài - Khoa Ngữ văn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Văn học 0000
  Thạc sĩ Đại học Huế Văn học 2011
  Tiến sĩ Đại học Sư phạm Hoa Trung, Trung Quốc Văn học 2023