Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 2354 - 0842

Tiềm năng nước dưới đất khu vực thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Hướng (Chính), Nguyễn Đình Tiến

Áp dụng hệ thống DRASTIC đánh giá khả năng tự bảo vệ của nước ngầm khu vực đồng bằng ven biển Lệ Thuỷ - Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ: Khoa học tự nhiên, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến (Chính), Đặng Thanh Đẵng

Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến nước ngầm khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến (Chính)

Động đất khu vực Hướng Hóa - Đakrong, Quảng Trị, Giải pháp phòng tránh.

Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Canh (Chính), Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Đình Tiến

Động đất ở Đakrông, Quảng Trị và ảnh hưởng của chúng đến các công trình xây dựng, khu dân cư

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Canh (Chính), Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Đình Tiến

Nghiên cứu quy luật vận động của nước ngầm khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến (Chính)

Động đất khu vực Hướng Hóa - Đakrong, Quảng Trị, Giải pháp phòng tránh.

Đặc san Khoa học và Công nghệ Quảng Trị số 2/2017. Tr. 40 – 43, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Canh (Chính), Nguyễn Đình Tiến, Hoàng Hoa Thám

Đặc điểm địa chất thuỷ văn huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Ngọc Mậu Tỉnh (Chính), Nguyễn Đình Tiến

Tiềm năng nước dưới đất trong trầm tích Kainozoi khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến (Chính), Trần Thị Ngọc Quỳnh, Phạm Thị Lưu

Đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực đồng bằng ven biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Tiến (Chính)

Tiềm năng nước dưới đất khu vực thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, 2015
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Lành (Chính), Nguyễn Đình Tiến