Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Canh
(300000.0053)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

57

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

22

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Canh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  25/36 Đống Đa, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543832862; 0913449243
  Email: nvcanh.dhkh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Địa chất học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa chất học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa Chất Học, Địa chất Đại cương, Khoáng vật, Địa hóa, Khoáng sản, Sinh khoáng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh khoáng, Địa chất khoáng sản, Địa chất môi trường - Tai biến địa chất.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1977 Đến : 01/06/2004 Trưởng Khoa Khoa Địa lý - Địa chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD khoa ĐL-ĐC
  Từ : 01/07/2004 Đến : 01/11/2009 Trưởng Phòng Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng phòng HC-TH
  Từ : 01/12/2009 Đến : 01/06/2014 Trưởng Phòng - Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất Tổ Kế hoạch - Tài chính - Phòng Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng phòng KHTC-CSVC
  Từ : 01/07/2014 Đến : Bộ môn Địa chất - Khoa Địa lý - Địa chất - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Liên Xô Địa chất học 1977
  Tiến sĩ Địa chất học 2003