Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải ba – Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016, lĩnh vực sinh học phục vụ sản xuất và đời sống

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Công trình: Khảo nghiệm một số giống sắn có triển vọng và xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh thích hợp trên các vùng sinh thái của Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Viết Tuân (Chính), Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Nam, Nguyễn Ngọc Truyền, Hoàng Kim Toản