Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 12 năm 2022

2022
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bé (Chính), Đậu Minh Long, Hồ Văn Dũng, Mai Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Việt Dũng