Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Ngọc Bé
(400000.0161)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

77

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

22

Đề tài khoa học

3

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Bé
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntngocbe@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2023

  Ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2008 Đến : 01/02/2009 Tổ Tâm lý học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2009 Đến : 01/02/2010 Tổ Tâm lý học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự Khoa tâm lý- Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : Tổ Tâm lý học - Khoa Tâm lý - Giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên khoa Tâm lý Giáo dục Trường ĐHSP Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học giáo dục 2008
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học 2010
  Tiến sĩ Trung Quốc Giáo dục học 2015