Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Award for Advanced Research Training Seminar (ARTS) program of the International Congress of Applied Psychology (ICAP2018)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Montreal, Canada
Nội dung giải thưởng: Young Scholar for ARTS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

Young Scholar Program of International Test Commision 2018 (ITC 2018)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Montreal, Canada
Nội dung giải thưởng: Young Scholar
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh (Chính)

Giải nhất giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đạt giải nhất giải thưởng sáng tạo KHCN Tỉnh Thừa Thiên Huế 12/2016 với đề tài: Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật trí tuệ trong môi trường giáo dục chuyên biệt khu vực miền Trung
Tác giả: Phan Minh Tiến (Chính), Đinh Thị Hồng Vân, Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Tuấn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Quỳnh Ni, Nguyễn Phước Cát Tường, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Mai Thị Thanh Thủy

Award "Creative Science and Technology"

2014
Đơn vị tặng thưởng : Thua Thien Hue Union Science and Technology Associations
Nội dung giải thưởng: The 3rd best in research in the year of 2014
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

Award “Young talent of Psychology and Pedagogy”

2007
Đơn vị tặng thưởng : Vietnam
Nội dung giải thưởng: Award from the Vietnam Support Fund for Young Talent of Psychology and Pedagogy for the best graduate student.
Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh