Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Travel Grantee

2019
Đơn vị tặng thưởng : Korean Diabetes Association
Nội dung giải thưởng: Travel Grant for outstanding abstract submission to 2019 International Congress of Diabetes and Metabolism
Tác giả: Lê Hồ Thị Quỳnh Anh (Chính), Nguyễn Minh Tâm, Anselme Derese, Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba - Ứng dụng công nghệ giáo dục UBL/UBT trong đào tạo và đánh giá năng lực nghệ nghiệp y khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế.
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Nguyễn Thị Anh Phương, Cao Ngọc Thành, Lê Văn An, Mai Bá Hải, Trần Thị Nguyệt, Trần Khánh Toàn, Phan Thanh Luân, Trần Nguyễn Quang Tiến, Hà Văn Anh Bảo, Choi Yunil

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba - Mô hình ngày hội sức khỏe trong giáo dục và nâng cao sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế.
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Nguyễn Thị Anh Phương, Kang Sunjoo, Kim Yunmi, Ko Young, Lee Sunnmi, Lê Văn An, Hồ Thị Thùy Trang, Mai Bá Hải, Tôn Nữ Minh Đức, Võ Thị Diễm Bình

GIẢI BA - GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Ứng dụng công nghệ giáo dục UBL/UBT trong đào tạo và đánh giá năng lực nghệ nghiệp y khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế.
Tác giả: Trần Khánh Toàn, Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Cao Ngọc Thành, Nguyễn Thị Anh Phương, Lê Văn An, Mai Bá Hải

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt Quốc gia
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất, lĩnh vực Y Dược
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chính), Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giải thưởng Cố đô lần thứ 3

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Cao Ngọc Thành (Chính)

Giải thưởng Cố đô lần thứ 2

2011
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính)