Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Công Tín

Phó giáo sư - Tiến sĩ

53

Bài báo

7

Sách - Giáo trình

25

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Công Tín
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0949 033 686
  Email: hoangcongtin@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: https://orcid.org/0000-0001-5793-8241

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2020

  Ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học môi trường

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản lý tài nguyên và môi trường biển. Sinh thái học môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Sinh thái học thực vật thủy sinh vùng ven biển - Viễn thám và GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường biển - Đánh giá tài nguyên sinh vật ven biển phục vụ sử dụng và bảo tồn bền vững.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Môi trường
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 29/02/2012 Đến : 15/06/2016 Giảng viên trợ lý Đại học Công nghệ Curtin, Australia
  Từ : 02/09/2016 Đến : Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Trợ lý Sau Đại học
  Từ : 21/04/2020 Đến : 08/08/2021 Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Phó Trưởng Khoa
  Từ : 09/08/2021 Đến : Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Trưởng Khoa
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Sinh học (Thực vật học) 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Sinh thái học 2009
  Khác Viện Khoa học Biển Bermuda, Vương Quốc Anh Tu nghiệp sau cao học về Sinh thái biển và Viễn thám biển 2010
  Tiến sĩ Đại học Công nghệ Curtin, Australia Khoa học môi trường và nông nghiệp 2016