Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Khuyến khích - Giải thưởng sáng tạp khoa học công nghệ Việt Nam (VIFOTEC)

2018
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Thị Kim Loan, Agnes Padre Tirol, Minamikawa Kazunori, Phạm Thị Ngọc Lan, Hồ Công Hưng, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Kháng

Giải Ba - Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhan dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Đăng Hòa, Hoàng Trọng Nghĩa, Agnes Padre Tirol, Minamikawa Kazunori, Phạm Thị Ngọc Lan, Trần Thị Kim Loan, Hồ Công Hưng, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Trọng Kháng