Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Đăng Hòa
(600000.0050)

Giáo sư - Tiến sĩ

177

Bài báo

16

Sách - Giáo trình

58

Đề tài khoa học

5

Công trình thực tiễn

15

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Đăng Hòa
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1971

 • Địa chỉ:

  Số 02 Đặng Tất , An Hòa , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0906530397
  Email: tdanghoa@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Bảo vệ thực vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Bảo vệ thực vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Côn trùng, Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM), Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và nông nghiệp an toàn, Đấu tranh sinh học.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  - Sinh học, sinh thái của côn trùng và thiên địch của chúng - Thuốc hóa học trừ dịch hại và thiên địch, môi trường - Thuốc thào mộc trừ dịch hại - Giống cây trồng kháng sâu hại - Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM); Quản lý cây trồng tồng hợp (ICM); Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) - Nông nghiệp an toàn và nông nghiệp hữu cơ - Biến đối khí hậu: giảm thiểu (khí phát thải trong sản xuất nông nghiệp), thích ứng (giống chịu hạn, chịu mặn, chịu ngập úng..; các biện pháp kỹ thuật canh tác)

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 1999)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/04/1993 Đến : 01/04/1995 Tổ bộ môn Bảo vệ thực vật - Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên tập sự
  Từ : 01/04/1995 Đến : 01/03/2001 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/04/2001 Đến : 01/03/2007 Nhật Bản Thực tập sinh, học cao học - nghiên cứu sinh tại trường ĐH Kyushu
  Từ : 01/04/2007 Đến : 01/11/2008 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2014 Trưởng Khoa - Trưởng khoa Nông học Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính - Trưởng khoa Nông học
  Từ : 01/01/2015 Đến : 01/01/2019 Trưởng Khoa - Trưởng khoa Nông học Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính - Trưởng khoa Nông học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Nông lâm, ĐH Huế Nông lâm nghiệp 1993
  Đại học Đại học Khoa học, ĐH Huế Ngôn ngữ Anh 1997
  Thạc sĩ Đại học Nông Lâm, ĐH Huế Trồng trọt 1999
  Thạc sĩ Đại học Kyushu, Nhật Bản 2004
  Tiến sĩ Đại học Kyushu, Nhật Bản 2007