Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Công Hưng
(600000.0320)

Thạc sĩ

13

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

1

Sở hữu trí tuệ

2

Công trình thực tiễn

6

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Công Hưng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  125 phùng hưng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983133236
  Email: hoconghung@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trồng trọt, sinh vật cảnh,

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2003 Đến : 01/01/2011 Khoa Nông học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Nghiên cứu viên tại khoa nông học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH nông Lâm Huế Nông học 2003
  Thạc sĩ Trường Đh Nông Lâm-ĐH Huế Khoa học cây trồng 2015