Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Gải thưởng sáng tạo Khoa Học Công Nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích với công trình Xây dựng quy trình nuôi trồng và chế biến tảo Spirulina platensis làm thực phẩm bổ sung
Tác giả: Nguyễn Văn Khanh (Chính), Phan Văn Cư, Nguyễn Thị Diễm, Lê Thị Tuyết Nhân