Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Khanh

Thạc sĩ

21

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

17

Đề tài khoa học

2

Sở hữu trí tuệ

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Khanh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1989

 • Địa chỉ:

  Nho Lâm , Quảng Phú , Quảng Điền , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 039.69.22.302
  Email: nvkhanh@hueuni.edu.vn
  Website cá nhân: http://huib.hueuni.edu.vn/

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh học, Thủy sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế @
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 07/07/2017 Đến : 14/11/2018 Thạc sĩ Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ Nghiên cứu viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cử nhân 2011
  Thạc sĩ 2013