Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ XI năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đạt giải Ba
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Nguyễn Tiến Dũng (Chính)