Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thị Hoa Sen
(600000.0232)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

68

Bài báo

13

Sách - Giáo trình

21

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thị Hoa Sen
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  93 Lê Đại Hành - Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0912992712
  Email: sen.lethihoa@huaf.edu.vn hoặc lthsen@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2016

  Ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Phát triển nông thôn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nông nghiệp và phát triển nông thôn, khuyến nông

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phát triển nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2001 Đến : 01/01/2011 Trưởng Bộ môn - Khoa KN&PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/2008 Đến : 01/01/2011 Trưởng Bộ môn - Khoa KN & PTNT Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Nông Lâm Huế Nông nghiệp 1997
  Thạc sĩ Học viện Công nghệ Châu Á 2001
  Tiến sĩ ĐH Giessen Cộng Hòa Liên Bang Đức 2006