Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Thành tích công đoàn

2021
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Danh hiệu giỏi việc trường đảm việc nhà giai đoạn 2015-2020
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính)

Nghiên cứu khoa học

2021
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Thành tích trong nghiên cứu khoa học và xuất bản quốc tế
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính)

Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ XI năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Đạt giải Ba
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính), Nguyễn Đăng Nhật (Chính), Nguyễn Tiến Dũng (Chính)

Bằng khen của Chủ tịch tỉnh An Giang

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh An Giang
Nội dung giải thưởng: Đóng góp cho phát triển sinh kế hộ nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính)

Women Innovation Day (WID)- UNWomen

2013
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội, Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ nghèo và đơn thân ven biển Hải Lăng, Quảng Trị qua phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm nước mắm truyền thống Mỹ Thuỷ
Tác giả: Lê Thị Hoa Sen (Chính)