Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Phụ nữ khởi nghiệp

2020
Đơn vị tặng thưởng : Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp lần thứ 2 năm 2020
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính)

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính), Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Hội thi sáng tạo Khoa học Kĩ thuật lần thứ VII tỉnh Thừa Thiên Huế

2015
Đơn vị tặng thưởng : UBND Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Phùng Thị Bích Hòa (Chính)