Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo Khoa học kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhì
Tác giả: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chính), Tạ Thị Kim Nhung, Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi, Trịnh Thị Hà Bắc, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hoàng Phương Tú Anh