Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Phương Tú Anh

Thạc sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Phương Tú Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1986

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: hoangphuongtuanh@edu.vn.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo dục học, Giáo dục học tiểu học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Ngoại ngữ khác (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Tiểu học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ 2014