Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Hoàng Phi Hải (Chính)

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X - 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải nhì
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Phạm Quang Trung, Hoàng Phi Hải

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2017

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Khuyến khích
Tác giả: Đặng Xuân Điều (Chính), Hoàng Phi Hải, Lê Thị Thu Hương

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX - 2018

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huê
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Lê Thị Thu Hương, Hoàng Phi Hải