Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Xuân Điều
(400000.0145)

Tiến sĩ

21

Bài báo

54

Sách - Giáo trình

13

Đề tài khoa học

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Xuân Điều
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  80 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0968524111
  Email: xuandieudhsphue@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Triết học; PPDH các môn khoa học Mác-Lênin, tu tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường Trung học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết học; PPDH các môn khoa học Mác-Lênin, tu tưởng Hồ Chí Minh. Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường Trung học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : 01/03/2005 Tổ Lý luận cơ bản - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa GDCT TRường ĐHSP- Đại học Huế
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2006 Tổ Lý luận cơ bản - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa GDCT Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/04/2006 Đến : Trưởng Bộ môn - Tổ PPDH GDCT Tổ Lý luận cơ bản - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Giáo dục Chính trị 2003
  Thạc sĩ Đại học Quốc Gia Hà Nội Giáo dục Chính trị 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục Chính trị 2018