Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải Khuyến khích - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021)

2021
Đơn vị tặng thưởng : Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu cho người dân các cấp xã, huyện và tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm (Chính), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Hồ Thị Quỳnh Anh, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Minh Huy, Hồ Đắc Trường An, Trần Anh Tuấn, Hoàng Công Tín, Đỗ Công Chung

Giải Ba - Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021

2021
Đơn vị tặng thưởng : UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu cho người dân các cấp xã, huyện và tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Minh Tâm (Chính), Nguyễn Vũ Quốc Huy, Lê Hồ Thị Quỳnh Anh, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Minh Huy, Hồ Đắc Trường An, Trần Anh Tuấn, Hoàng Công Tín, Đỗ Công Chung