Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018-2019)

2019
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Quảng Ngãi
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh (Chính)

Giải thưởng Sáng tạo và khoa học công nghệ lần thứ IX tỉnh Thừa Thiên Huế

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải ba
Tác giả: Lê Hữu Ngọc Thanh

Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Dương Quốc Nõn, Lê Hữu Ngọc Thanh